Wdrożenia informatyczne Gdańsk

Wdrożenia informatyczne Gdańsk

Dokonujemy wnikliwej analizy biznesowej potrzeb IT.

Analiza potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa, przedstawienie potencjalnych narzędzi informatycznych usprawniających organizację wraz z rekomendacją wyboru optymalnego rozwiązania, wdrożenie i implementacja systemów informatycznych, doradztwo techniczne i organizacyjne przy projektach informatycznych i organizacyjnych.


PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ

Dokonujemy wnikliwej analizy biznesowej potrzeb Klienta oraz istniejącej infrastruktury, to kluczowy element realizacji zamówienia dzięki której oceniamy najważniejsze potrzeby i oczekiwania. Projektujemy funkcjonalne i wydajne rozwiązania, uwzględniając niezbędne oprogramowanie i sprzęt, złożoność i poziom skomplikowania przedsięwzięcia, możliwości optymalizacji w przyszłości.

IMPLEMENTACJA PROJEKTU

Na tym etapie określamy harmonogram prac i kontrolujemy jego wykonanie, implementujemy poszczególne moduły sprawując nadzór nad terminowym i efektywnym postępem prac zapewniając bieżące raportowanie i wykaz wykonanych działań. Implementując rozwiązanie testujemy jego wydajność i skuteczność, wprowadzane są również niezbędne modyfikacje adaptacyjne. Klient otrzymuje pełną dokumentację z wdrożenia, która opisuje m.in. wykorzystane technologie, sprzęt, oprogramowanie.

ZARZĄDZANIE ROZWIĄZANIAMI

Klient otrzymuje możliwość powierzenia nam roli zarządcy rozwiązania. Wprowadzamy aktualizacje i niezbędne modyfikacje, dbamy o stały dostęp do aplikacji oraz systemów poprzez wprowadzenie stałego monitoringu głównych procesów i urządzeń, dbając o wydajność i efektywność.

OPTYMALIZACJA ROZWIĄZANIA

Na etapie administracji w swoich raportach dokonujemy analiz, dzięki czemu jesteśmy w stanie wcześnie zareagować i zaproponować Klientom modyfikacje w sytuacji rozwoju lub zmian w Firmie, gdy wdrożone projekty IT są za mało efektywne po upływie określonego czasu mając na celu utrzymanie siły działania danego rozwiązania na poziomie zgodnym z pierwotnymi założeniami projektowymi.

Napisz do nas!